Rezultatele campaniilor de control 2022

Raport tematic național -Verificarea modului de organizare și funcționare a serviciilor pentru copilul aflat în plasament la rude/familii/ persoane , precum și la asistentul maternal profesionist

Raport tematic național privind rezultatele campaniei tematice ACC 2022

Raportul national privind rezultatele campaniilor tematice

Raport tematic national privind rezultatele campaniei tematice-Verificarea respectarii conditiilor legale de stabilire si acordare a indemnizatiei de crestere si ingrijire a copilului respectiv a stimulentului de insertie

Raport national privind monitorizarea modului de acordare a serviciilor de asistenta sociala si de utilizare a subventiei acordate in baza Legii nr. 34/1998, in anul 2022