rezultatele-campaniilor-de-control-2020

Raport national privind asigurarea accesului la mediul fizic, informational si comunicational

RAPORT TEMATIC NATIONAL privind “Certificarea functionarii serviciilor sociale destinate protectiei copilului si/sau familiei cu respectarea legislatiei in vigoare din domeniul asistentei social, respectiv a prevederilor Legii asistentei sociale nr.292/2011 si a legislatiei subsecvente, de catre furnizorii de servicii sociale”

RAPORT TEMATIC NATIONAL privind Campania “Certificarea functionarii serviciilor sociale destinate persoanelor adulte cu dizabilitati cu respectarea legislatiei in vigoare din domeniul asistentei sociale, respective a prevederilor Legii asistentei sociale nr. 292/2011 si a legislatiei subsecvente de catre furnizorii de servicii sociale”

RAPORT TEMATIC NATIONAL privind  “Certificarea functionarii serviciilor sociale destinate persoanelor varstnice si adulte in dificultate cu respectarea legislatiei in vigoare din domeniul asistentei sociale, respective a prevederilor Legii asistentei sociale nr. 292/2011 si a legislatiei subsecvente de catre furnizorii de servicii sociale”

RAPORT TEMATIC NATIONAL privind Campania “Certificarea functionarii serviciilor sociale destinate victimelor violentei domestic cu respectarea legislatiei in vigoare din domeniul asistentei sociale, respective a prevederilor Legii asistentei sociale nr. 292/2011 si a legislatiei subsecvente de catre furnizorii de servicii sociale”

Raport national privind monitorizarea modului de acordare a serviciilor de asistenta sociala si de utilizare a subventiei acordate in baza Legii nr. 34/1998, in anul 2020

Raport national privind asigurarea interpretului mimico gestual