Informare beneficiari de asistență socială

Anunț important privind acordarea indemnizației lunare de acomodare în vederea adopției, prevăzută de art.50 din Legea nr.273/2004 privind procedura adopției, republicată

Persoana sau oricare dintre soţii familiei care au adoptat sau doresc să adopte, si care realizează venituri supuse impozitului pe venit, pot beneficia de un concediu de acomodare cu durata de maximum un an, care include şi perioada încredinţării copilului în vederea adopţiei, precum şi de o indemnizaţie lunară. Cuantumul indemnizaţiei lunare de acomodare este […]

ANUNȚ IMPORTANT privind solicitarea stimulentului de risc prevăzut la art. 7 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 43/2020 pentru aprobarea unor măsuri de sprijin decontate din fonduri europene, ca urmare a răspândirii coronavirusului COVID-19, pe perioada stării de urgenţă, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 82/2020, cu modificările şi completările ulterioare

Solicitarea de alocare a fondurilor însoțită de lista nominală a personalului izolat preventiv la locul de muncă pe perioada stării de urgență va fi transmisă de către furnizorul de servicii sociale, agenției în a cărei rază teritorială își are sediul social până la data de 23 august 2021. Formularele de solicitare a sumelor reprezentand stimulentul […]

Anunt acordare indemnizatie pentru timp redus de munca- iunie 2021

ANUNȚ IMPORTANT aplicare art.3 din O.U.G. nr. 132/2020 cu modificările și completările ulterioare Persoanele care au beneficiat de indemnizaţia prevăzută la art. XV alin. (1) şi (4) din O.U.G. nr. 30/2020, vor putea beneficia, în cazul reducerii timpului de muncă şi/sau a veniturilor realizate, de o indemnizaţie lunară în cuantum de 41,5% din câştigul salarial […]

Anunț important pentru acordarea indemnizației lunare de hrană persoanelor diagnosticate cu tuberculoză, tratate în ambulatoriu, prevăzută de art.15 din Legea nr.302/2018 privind măsurile de control al tuberculozei

Persoanele adulte și copiii diagnosticați cu tuberculoză, beneficiază (numai pe perioada în care sunt tratați în ambulatoriu), de o indemnizație lunară de hrană, până la vindecare, abandonul tratamentului sau până la decesul pacientului. Indemnizaţia lunară de hrană se plăteşte prin agenţiile judeţene pentru plăţi şi inspecţie socială/a municipiului Bucureşti,  în baza documentelor transmise de direcțiile […]

PERFECȚIONARE INTERNĂ ”AUDIT PUBLIC INTERN”

În perioada 30 martie – 1 aprilie 2021, la sediul Agenției Naționale de Plăti și Inspecție Socială s-a desfășurat un program de formare internă a auditorilor din teritoriu, în cadrul căruia au fost abordate tematici precum utilizarea sistemelor de monitorizare continuă și inteligență artificială, care să conducă la eficientizarea proceselor specifice.