Misiune

Misiunea Agenţiei Naţionale pentru Plăţi şi Inspecţie Socială

Suntem instituția publică din România care, prin agențiile pentru plăți și inspecție socială județene, stabilește, acordă și efectuează plata beneficiilor de asistență socială, gestionează sumele destinate susținerii serviciilor sociale și asigură evaluarea, monitorizarea şi controlul respectării legislaţiei specifice în domeniul asistenței sociale.