Rezultatele campaniilor de control 2018

RAPORT TEMATIC NATIONAL privind rezultatele Campaniei ”CONTROLUL DE FOND AL SERVICIILOR PUBLICE DE ASISTENTA SOCIALA”

Raport tematic national-Verificarea respectarii standardelor minime de calitate de catre furnizorii de servicii sociale publici si privati

Raport tematic accesibilitati 2018

Raport Naţional Privind Monitorizarea Modului De Acordare A Serviciilor De Asistenţă Socială Şl De Utilizare A Subvenţiei Acordate în Baza Legii 34/1998, în Anul 2018

RAPORT TEMATIC NATIONAL Privind rezultatele Campaniei “Controlul beneficiarilor încadraţi într-un grad de handicap care nu au fost reevaluaţi în perioada 2000-2001, în conformitate cu

OUG nr.102/1999, art.59.”