Rezultatele campaniilor de control 2017

Raport tematic național “Verificarea respectării standardelor minime de calitate de către furnizorii de servicii sociale publici și privați”

Raport tematic Accesibilitati 2017

Raport tematic național control profil risc ICC

Raport privind controlul pensiilor de invaliditate

Raport privind rezultatele verificărilor referitoare la simplificarea administrativă

Raport privind revizuirea și aplicarea prevederilor politicii de sancțiuni; competențelor de control și sitemului de sesizări pentru departamentul de inspecție socială din cadrul ANPIS

Raport privind rezultatele controlului bazat pe profilul de risc al beneficiarilor de VMG, ASF si AI

Raport privind rezultatele controlului bazat pe profilul de risc al beneficiarilor de ICC si SI

Raport privind rezultatele controlului bazat pe profilul de risc al beneficiarilor încadrați intr-un grad de handicap

Raport tematic național privind Campania „Controlul privind respectarea standardelor minime de calitate de către furnizorii privați de servicii sociale în centrele rezidențiale destinate persoanelor vârstnice”