Plăți efectuate de ANPIS

ALOCAȚIE DE STAT PENTRU COPII

ALOCAȚIE PENTRU SUSȚINEREA FAMILIEI

INDEMNIZAȚIE PENTRU CREȘTEREA COPILULUI

STIMULENT DE INSERȚIE PENTRU CREȘTEREA COPILULUI

AJUTOR SOCIAL (VENIT MINIM GARANTAT)

INDEMNIZAȚIE DE HRANĂ (Legea nr. 584 / 2002)

INDEMNIZAȚIE LUNARĂ ACORDATĂ PERSOANEI CU HANDICAP GRAV

INDEMNIZAȚIE LUNARĂ ACORDATĂ PERSOANEI CU HANDICAP ACCENTUAT

BUGETUL PERSONAL COMPLEMENTAR LUNAR PENTRU ADULTUL CU HANDICAP GRAV

BUGETUL PERSONAL COMPLEMENTAR LUNAR PENTRU ADULTUL CU HANDICAP ACCENTUAT

BUGETUL PERSONAL COMPLEMENTAR LUNAR PENTRU ADULTUL CU HANDICAP MEDIU

BUGETUL PERSONAL COMPLEMENTAR LUNAR PENTRU FAMILIA SAU REPREZENTANTUL LEGAL AL COPILULUI CU HANDICAP GRAV

BUGETUL PERSONAL COMPLEMENTAR LUNAR PENTRU FAMILIA SAU REPREZENTANTUL LEGAL AL COPILULUI CU HANDICAP ACCENTUAT

BUGETUL PERSONAL COMPLEMENTAR LUNAR PENTRU FAMILIA SAU REPREZENTANTUL LEGAL AL COPILULUI CU HANDICAP MEDIU

ALOCAȚIE LUNARĂ DE HRANĂ PENTRU COPII (Legea nr. 448/2006)

INDEMNIZAȚIE PENTRU ÎNSOȚITOR PERSOANA CU HANDICAP VIZUAL GRAV

INDEMNIZAŢIA LUNARĂ DE HRANĂ CUVENITĂ PERSOANELOR DIAGNOSTICATE CU TUBERCULOZĂ TRATATE ÎN AMBULATORIU