Buget din toate sursele de venituri

Buget pe surse financiare

 

Situația plăților (contul de execuție)

 

 


    TRANSPARENTA DREPTURI SALARIALE
    • I .Lista functiilor care intra în categoria personalului platit din fonduri publice din cadrul ANPIS conform art.33 din Legea-cadru nr.153/2017

Lista funcțiilor din ANPIS plătite din fonduri publice și veniturile nete, luna septembrie, an 2018

Lista funcțiilor din ANPIS plătite din fonduri publice și veniturile nete, luna martie, an 2019

Lista funcțiilor din ANPIS plătite din fonduri publice și veniturile nete, luna septembrie, an 2019

Lista funcțiilor din ANPIS plătite din fonduri publice și veniturile nete, luna martie, an 2020

Lista funcțiilor din ANPIS plătite din fonduri publice și veniturile nete, luna septembrie, an 2020

Lista functiilor din ANPIS platite din fondurile publice si veniturile nete, luna martie, an 2021

Lista functiilor din ANPIS platite din fonduri publice si veniturile nete,luna septembrie, an 2021

Lista functiilor din ANPIS platite din fonduri publice si veniturile nete,luna martie, an 2022

Lista functiilor din ANPIS platite din fonduri publice si venituri nete ,luna septembrie, an 2022

Lista functiilor din ANPIS platite din fonduri publice si venituri nete ,luna martie, an 2023

Lista functiilor din ANPIS platite din fonduri publice si venituri nete ,luna septembrie, an 2023

Lista functiilor din ANPIS platite din fonduri pb si veniturile nete martie 2024

    II. Veniturile nete conform Legii nr.544/2001 privind liberul acces la informatii publice