HUB DE SERVICII MMPS – SII MMPS cod MySmis 130963

Titlu proiect: “HUB DE SERVICII MMPS – SII MMPS” cod MySmis 130963

 

Ministerul Muncii și Protecției Sociale, în parteneriat cu Autoritatea pentru Digitalizarea României și Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială, implementează proiectul ”HUB de servicii MMPS-SII MMPS”, cod MySmis 130963, cu finanțare din fonduri externe nerambursabile și de la bugetul de stat, în cadrul Programul Operațional Competivitate 2014-2020, Axa Prioritară 2 – Tehnologia Informației și Comunicației (TIC) pentru o economie digitală competitivă, Obiectiv specific 2.3 Consolidarea aplicațiilor TIC pentru guvernare electronică, e‐learning, Acțiunea 2.3.1. Consolidarea și asigurarea interoperabilității sistemelor informatice dedicate serviciilor de e‐guvernare tip 2.0 centrate pe evenimente din viața cetățenilor și întreprinderilor, dezvoltarea cloud computing guvernamental și a comunicării media sociale, a Open Data şi Big Data.

 Scopul proiectului: este realizarea infrastructurii specifice – sistem informatic integrat, necesar pentru integrarea, corelarea și managementul optim al tuturor informațiilor din domeniile de activitate specifice MMPS, astfel încât interacțiunea cetățeanului, atât cu MMPS direct cât și cu instituțiile aflate în subordinea/sub autoritatea/în coordonarea MMPS, să se poată realiza în mediul on-line printr-un singur punct de contact – portalul MMPS.

Obiectivele specifice ale proiectului:

  • Furnizarea de servicii electronice prin crearea facilității de depunere on-line a cererilor de beneficii de asistență socială și servicii sociale prin intermediul unui singur punct de contact cu cetățeanul – portalul MMPS, modulul e-Asistență Socială, și de posibilitate de consultare on-line a dosarelor de către orice cetățean sau întreprindere, constituirea dosarelor electronice ale beneficiarilor de servicii sociale și implicit optimizarea și modernizarea activității specialiștilor prin implementarea unui modul de management de caz.
  • Crearea unui instrument informatic de verificări încrucișate care să asigure mecanisme de prevenție, de semnalare automată a suspiciunii de fraudă și care să furnizeze date corecte pus la dispoziția celor care gestionează fondurile publice.
  • Asigurarea interoperabilității sistemelor informatice în plan intern (între departamentele MMPS și instituțiile aflate în subordinea/sub autoritatea/în coordonarea MMPS), național (între MMPS și instituțiile aflate în subordinea/sub autoritatea/în coordonarea MMPS și alte instituții centrale și locale) și european (cu sisteme omoloage de la nivel European, cu Registrele Europene)

Rezultate așteptate:

  • Un sistem informatic integrat, necesar pentru integrarea, corelarea și managementul optim al tuturor informațiilor din domeniile de activitate specifice MMPS corelate cu evenimentele de viață specifice, astfel încât interacțiunea cetățeanului, atât cu MMPS direct cât si cu instituțiile aflate în subordinea/sub autoritatea/în coordonarea MMPS, să se poată realiza în mediul online printr-un singur punct de contact – portalul MMPS.

Bugetul total al proiectului: 133.136.679,70 lei din care 20.613.613,22 lei

Co-finanțarea eligibilă

Data de începere a proiectului: 29.04.2021
Data de finalizare a proiectului: 28.12.2023

Proiect co-finanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Competitivitate 2014-2020

Date de contact proiect

Beneficiar: Ministerul Muncii și Protecției Sociale, str. Dem I. Dobrescu, nr. 2-4, sector 1, București,

http://mmuncii.ro/j33/index.php/ro/proiecte-programe/in-curs-de-implementare

Lucica MUNTEANU-manager proiect

Tel. 021 315 8556, e-mail: Lucica.Munteanu@mmuncii.gov.ro

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro

FISA SINTETICA HUB