Etică

Cod de etica și conduita a personalului din cadrul ANPIS

Principii conduita profesionala a functionarilor publici

Raport ANPIS_Etica 2022

Raport privind respectarea normelor de conduita de către funcționarii publici din cadrul ANPIS pentru trimestrele III și IV 2019

Ghid-de-bune-practici-pentru-implementarea-Standardului-1-Etica-si-integritate

Principalele atribuții ale consilierului de etică sunt:

  • acordă consultanță și asistență funcționarilor publici cu privire la respectarea normelor de conduită;
  • monitorizează aplicarea prevederilor codului de conduită în cadrul instituției publice;
  • întocmește și transmite rapoarte trimestriale/semestriale privind respectarea normelor de conduită de către funcționarii publici.
  • organizează sesiuni de formare în domeniul eticii pentru angajații ANPIS.

Programul de consiliere și asistență pentru respectarea normelor etice și de conduită se desfășoară la biroul consilierului de etică din sediul ANPIS de pe Bulevardul Magheru, nr.7, etaj 2, Sala de ședințe, în fiecare joi în intervalul 15:00-16:30.

Date de contact: Liliana Neacsu, tel: 021 313 6084, e-mail: liliana.neacsu@mmanpis.ro

Consilierul de etică nu îndeplinește atribuțiile comisiei de disciplină. Managementul eticii în instituția noastră are în primul rând un rol formativ, de orientare etică și nu unul sancționator.

Multe dintre abaterile disciplinare apar dintr-o desconsiderare a valorilor etice la care aderă instituția sau dintr-o necunoaștere a acestora. Acest lucru poate fi preîntâmpinat prin întreținerea unui mediu de lucru unde este recunoscută și apreciată o conduită etică. O bună înțelegere a Codului de etică de fiecare persoană care activează în cadrul instituției și o corectă aplicare a acestuia poate conduce la o scădere semnificativă a abaterilor disciplinare și la un act administrativ corect, adresat cetățeanului și celorlalți beneficiari.