Stabilirea cadrului de dezvoltare a instrumentelor de e-guvernare (EGOV)

Titlul proiectului: Stabilirea cadrului de dezvoltare a instrumentelor de e-guvernare (EGOV) – Cod MySMIS –  119196

Cod SIPOCA 20, cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul operațional Capacitate administrativă (POCA) „Competența face diferența!“

Axă prioritară/ Prioritate de investiţii  AP1/11i /1.1

Cod apel IP1/2015

Obiective:

Dezvoltarea capacităţii instituţionale a autorităților publice în vederea dezvoltării instrumentelor de e–guvernare pentru cetățeni si mediul de afaceri precum și asigurarea viziunii și a direcțiilor de acțiune din domeniul e –guvernării.

 

Obiective specifice:

– Reducerea fragmentării şi gruparea serviciilor publice electronice sub forma conceptului de evenimente de viaţă, conform obiectivelor stabilite în Agenda Digitală pentru România;

– Asigurarea cadrului legislativ, instituţional, procedural şi operaţional pentru utilizarea instrumentelor de e-guvernare.

 

Beneficiarul proiectului: Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaţionale

 

Parteneri proiect: Secretariatul General al Guvernului (SGG)

 

Durata proiectului: 04.04.2016 – 04.04.2020

 

Valoarea totală a proiectului: 19.216.950,25 lei, din care finanțarea Uniunii Europene: 16.139.137,14; cofinanțarea națională: 3.077.813,11 lei

 

Activități ANPIS

Evenimentul 27:

A0. Management de Proiect

A1. Pregătire şi derulare achiziție publică

A2. Analiza actelor normative

A3. Analiza cadrului operațional, procedural și informațional (infrastructură IT) care susține serviciile publice electronice, în ansamblu.

A4. Identificarea necesităţilor de dezvoltare din punct de vedere legislativ, operaţional, procedural, informațional şi al capacităţii umane

A5. Studiu cu privire la clarificarea rolurilor, atribuțiilor și responsabilităților la nivelul administrației publice din domeniul sistemului informaţional

A6. Inventarierea şi analiza proceselor, a entităţilor responsabile/implicate în asigurarea fluxului de lucru

A7. Definirea în detaliu a cerințelor aferente adoptării noului cadru legislativ, organizațional, procedural, informațional

A8. Crearea şi funcţionarea unui Comitet Director condus de către Cancelaria Primului Ministru în cadrul căruia vor fi implicate toate instituțiile responsabile

A9.Derularea a 2 vizite de studiu, în state cu experienţă recunoscută în domeniul e-guvernării aplicate evenimentelor de viaţă.

A10. Elaborarea unui cadru legislativ unitar pentru implementarea şi gestionarea serviciilor de e-guvernare .

A11. Dezvoltarea unui catalog național al soluțiilor IT pentru e-guvernare care va constitui baza dezvoltării serviciilor publice electronice.

A12. Redactarea propunerii de politică publică în domeniul e-guvernării.

A13. Supervizarea din punct de vedere metodologic şi tehnic a propunerii de politică publică în domeniul e-guvernării şi consultarea publică şi finalizarea documentului.

A14. Stabilirea de proceduri unitare.

A15. Elaborarea setului de standarde procedurale minimale pentru toate instituțiile implicate.

A16. Formarea pe tematica e-guvernării a reprezentanţilor instituţiilor administraţiei publice.

A17. Asistență de tip „on the job” a salariaților instituțiilor responsabile cu evenimentele de viață.

A18. Abonarea MCSI la o baza de date de renume din domeniul IT – internațional.

A19. Organizarea a trei conferințe naționale cu participare internatională (tip workshop) în care să fie dezbătute tematicile legate de e-guvernare, cloud computing guvernamental, interoperabilitate.

A 20. Prezentarea exemplelor de bună practică de o manieră cât mai apropiată de realitatea şi nevoile administraţiei publice româneşti.

A21. Diseminarea informațiilor cu privire la activitățile proiectului.

A22. Elaborarea de materiale promoționale.

A23. Organizarea a două evenimente publice prin intermediul cărora să fie promovat proiectul.

 

În cadrul celor 36 de evenimente de viață, evenimentul 27 se referă la Indemnizația pentru creșterea copilului și la încă 4 beneficii sociale, respectiv: alocația de stat pentru copil, stimulentul de inserție, alocația de susținere a familiei și ajutorul social, beneficii sociale ce sunt gestionate de ANPIS.