Creșterea eficienței intervențiilor atât la nivelul MMJS, cât și a structurilor aflate în coordonarea MMJS

Titlul proiectului: Creșterea eficienței intervențiilor atât la nivelul MMJS, cât și a structurilor aflate în coordonarea MMJS – Cod SIPOCA 390/ COD My SMIS: 115657, Axă prioritară/ Prioritate de investiţii AP1/11i /1.1
Cod apel
: IP8/2017 (MySMIS: POCA/129/1/1)

 

Obiectivul general al proiectului este:

Optimizarea procesului decizional al MMJS astfel încât acesta sa fie orientat către cetățeni și salariați prin aplicarea cadrului comun de autoevaluare a modului de funcționare, elaborarea si implementarea de proceduri de sistem, operaționale, precum și inițierea de masuri de simplificare a unor proceduri de lucru si a unor politici publice

Obiectivul specific 1: Evaluarea sistemului de management existent și dezvoltarea cadrului comun de autoevaluare (CAF) la nivelul MMJS

Obiectivul specific 2: Realizarea unui sistem de indicatori de incluziune socială și un set de proceduri de lucru elaborat pentru implementarea VMI și a celorlalte beneficii sociale.

Obiectivul specific 3: Dezvoltarea unui sistem de monitorizare și evaluare a documentelor strategice aflate în coordonarea MMJS

Obiectivul specific 4: Creșterea abilităților personalului din cadrul MMJS si ANPIS pentru elaborarea de proceduri simplificate, politici publice și seturi de indicatori prin participarea la instruire

 

Beneficiar proiect : Ministerul Muncii și Justiției Sociale

 

Partener Proiect : Agenția Națională pentru Plați și Inspecție Socială

 

Durata proiectului: 03.05.2018 – 03.07.2020

 

Valoarea totală a proiectului: 6.388.127,93 lei, din care contribuția Uniunii Europene: 5.364.996,60 lei, finanțarea națională: 1.023.131,33 lei

 

Activități ANPIS

  1. Managementul proiectului

A4.1.Elaborarea și aprobarea procedurilor de lucru pentru implementarea VMI. În vederea optimizării proceselor și pregătirii resurselor umane pentru punerea în aplicare a VMI, începând cu 1 aprilie 2018, respectiv a Legii nr. 196/2016 privind venitul minim de incluziune, se va constitui un grup de lucru (GL) care va elabora un set de proceduri unitare.

A4.2 Elaborarea și aprobarea procedurilor de lucru pentru toate celelalte beneficii sociale gestionate de ANPIS.

A4.3. Diseminarea proiectelor de proceduri în vederea consultării actorilor relevanți.

În cadrul acestei activități se vor derula 4 workshopuri care vor reuni câte două regiuni, în care vor fi dezbătute proiectele de proceduri elaborate.

A4.4 Organizarea a 8 workshopuri regionale (derulate pe parcursul a 2 zile) la care vor participa reprezentanți ai AJPIS-urilor și ai APL-urilor implicați în gestionarea beneficiilor de asistență socială, în vederea creșterii profesionalismului personalului

A7.3 Instruirea personalului privind procedurile de lucru