Interoperabilitatea europeană pentru instituţiile de asigurări sociale din românia – european interoperability for social security institutions in Romania (ESSIR)

Comunicat privind finalizarea proiectului EESSIR- Schimbul Electronic de Informații privind Securitatea Socială

Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială care gestionează sectorul beneficiilor familiale în România anunță că, începând din luna decembrie 2020, platforma informatică paneuropeană EESSI (Schimbul Electronic de Informații privind Securitatea Socială) a devenit operațională în România. Implementarea EESSI în România s-a făcut în cadrul proiectului ESSIR – Interoperabilitatea Europeană pentru Instituţiile de Asigurări Sociale din România – finanțat prin Programul CEF TELECOM 2016 de Agenția Executivă pentru Inovare și Rețele a Comisiei Europene (INEA). Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială a fost partener în acest proiect alături de Casa Națională de Pensii Publice, Casa Națională de Asigurări de Sănătate, și Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă, liderul de proiect (coordonatorul) fiind CNPP.

Prin adoptarea EESSI, obligatorie pentru toate statele membre, este înlocuită comunicarea pe suport hârtie între cele peste 10.000 de instituții competente din 32 de state membre UE și SEE, astfel încât cetățenii și companiile să beneficieze de servicii mai rapide, mai bune și mai puțin costisitoare în domeniul asigurărilor sociale (prestații de boală, maternitate și paternitate echivalente, prestații de pensii pentru limită de vârstă, de pre-pensionare și invaliditate, prestații de urmaș și ajutoarele de deces, prestații de șomaj, beneficii familiale, prestații pentru accidente de muncă și boli profesionale).

Astfel, prin proiectul ESSIR, odată cu proiectarea și dezvoltarea infrastructurii hardware și software necesară componentei naționale și testarea conectării acesteia la sistemul central, prin planificare strategică și instruirea utilizatorilor, între instituțiile române CNPP, CNAS, ANPIS, ANOFM și omoloagele lor din UE și SEE, corespondența se va putea derula exclusiv electronic. Treptat, începând cu 04.01.2021, formularele pe suport hârtie vor fi înlocuite de fluxuri de date pe cale electronică.

Valoarea proiectului: 1.106.861,01 euro

Rezultate obținute în urma implementării proiectului:

 • Platforma informatică paneuropeană EESSI (Schimbul Electronic de Informații privind Securitatea Socială) a devenit operațională în România
 • Strategiile instituționale și Planul Național privind implementarea sistemului informatic EESSI la nivelul instituțiilor competente în domeniul securității sociale în România, respectiv CNPP, CNAS, ANPIS, ANOFM și instituțiile subordonate acestora au fost elaborate si vor fi implementate
 • Patru puncte de acces din instituțiile competente în domeniul securității sociale cu infrastructură hardware și software
 • 400 de persoane din cele patru instituții partenere în cadrul proiectului instruite pentru utilizarea aplicației informatice

 

Interoperabilitatea europeană pentru instituţiile de asigurări sociale din românia – european interoperability for social security institutions in Romania (ESSIR)

 

În vederea implementării EESSI în România a fost obținută finanțare de la Comisia Europeană pentru Acţiunea denumită “Interoperabilitatea europeană pentru instituţiile de asigurări sociale din românia – european interoperability for social security institutions in Romania (ESSIR)

EESSI este un proiect din domeniul tehnologiei informației și a comunicațiilor care constă, în principal, în dezvoltarea unui sistem informatic ce conectează administrațiile Statelor Membre responsabile de securitate socială pentru schimburile electronice de date. Acesta este dezvoltat și implementat de către Comisia Europeană în temeiul Regulamentului (CE) nr 883/2004 și al Regulamentului de punere în aplicare (CE) nr. 987/2009 modificat prin Regulamentul (UE) nr. 1372/2013 din 19 decembrie 2013 al Comisiei.

Domeniul de aplicare al EESSI:

Din punct de vedere geografic, normele UE privind coordonarea sistemelor de securitate socială se aplică nu numai pe teritoriul UE, ci și într-un număr de țări participante suplimentare și anume: Islanda, Liechtenstein, Norvegia și Elveția. Schimburile electronice de date vor avea loc între instituțiile competente ale tuturor țărilor participante, în domeniile reglementate de regulamentele privind coordonarea securității sociale, și anume:

 • prestații de boală, maternitate și paternitate echivalente;
 • prestații de pensii pentru limită de vârstă, de pre-pensionare și invaliditate;
 • prestații de urmaș și ajutoarele de deces;
 • prestații de șomaj;
 • prestații familiale;
 • prestații pentru accidente de muncă și boli profesionale.

 

Prin sistemul EESSI se vor conecta peste 10.000 de instituții de securitate socială în Europa iar schimburile de date se estimează a fi de peste 900 de milioane pe an. Punctele de acces sunt desemnate în fiecare stat membru să stabilească granița dintre domeniile naționale și internaționale ale rețelei EESSI. Toate informațiile electronice schimbate în cadrul EESSI vor trece prin punctele de acces.

În România există câte un punct de acces la nivelul fiecărei instituții competente dintre cele desemnate și anume:

 • Casa Națională de Asigurări de Sănătate – pentru sectorul sănătate;
 • Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă – pentru sectorul șomaj;
 • Agenția Națională Plăți și Inspecție Socială – pentru sectorul prestații familial;
 • Casa Națională de Pensii Publice – pentru sectorul pensii și legislație aplicabilă dar și pentru sectorul accidente de muncă și boli profesionale.

 

Proiectul EESSIR aflat în implementare la nivelul celor 4 instituții partenere (CNPP, ANOFM, ANPIS și CNAS) are o valoare de 1.106.859,01 euro.

Activitățile principale derulate în cadrul proiectului sunt:

 1. Elaborarea strategiilor instituționale privind implementarea proiectului EESSIla nivelul instituțiilor membre ale consorțiului,
 2. Elaborarea Planului Național de implementare a schimbului electronic de informaţii în domeniul securității sociale în România,
 3. Proiectarea și testarea infrastructurii hardware și software necesară funcționării punctelor de accesdin instituțiile competente în domeniul securității sociale,
 4. Instruirea a 400 de persoane din cele 4 instituții partenere.