„Pro-Abil”- Consolidarea capacității Agenției Naționale pentru Plăți și Inspecție Socială de implementare a prevederilor legislative din domeniul protecției sociale – Cod SIPOCA: 863, Cod MySMIS2014: 136528

Titlul proiectului: „Pro-Abil”- Consolidarea capacității Agenției Naționale pentru Plăți și Inspecție Socială de implementare a prevederilor legislative din domeniul protecției sociale – Cod SIPOCA: 863, Cod MySMIS2014: 136528

Contract de finanțare: nr.556/04.09.2020

Obiectivul general

Introducerea și dezvoltarea sisteme de optimizare a modalităților de aplicarea unitară la nivel naţional a sistemului de politici publice – din domeniul de competenţă al Agenției Naționale pentru Plăți și Inspecție Socială din perspectiva Direcției de Inspecție Socială (DIS) și a Serviciului Juridic și Contencios (SJC).

Obiective specifice

 • 1 – Optimizarea   proceselor decizionale cu privire la aplicarea unitară a legislației specifice activității ANPIS (DIS și SJC) la nivel național, în vederea implementării politicilor publice din domeniul protecției sociale.
 • 2 – Dezvoltarea abilităților și cunoștințelor angajaților ANPIS/AJPIS/APISMB (inspectori sociali și consilieri juridici) pentru utilizarea instrumentelor specifice de politică publică.
 • 3 – Dezvoltarea unor metodologii de explicitare a cadrului legislativ pentru beneficiarii din domeniul de protecție socială aplicabile pentru cetățeni la nivelul Direcțiilor Generale de Asistență Socială și a Serviciilor Publice de Asistență Socială de la nivel local.

Grup țintă

330 angajați ANPIS/AJPIS/APISMB:

 • 250 de inspectori sociali de la nivelul ANPIS/AJPIS/APISMB vor parcurge programul de formare și perfecționare profesională destinat dezvoltării de competențe și abilități în vederea îmbunătățirii calității activităților profesionale individuale desfășurate în exercitarea prerogativelor de funcționar public cu statut special
 • 80 consilieri juridici angajați la nivelul AJPIS/APISMB

Beneficiar proiect: Ministerul Muncii și Protecției Sociale

Partener proiect: Agenția Națională pentru Plați și Inspecție Socială

Valoarea totală a proiectului: 5.034.525 lei, din care AMPOCA acordă o finanțare nerambursabilă de maximum 4.228.188,59 lei

Perioada de derulare: 04.09.2020-04.09.2022

 

Activități previzionate

A.1. Realizarea unui Ghid privind procedurile şi metodologiile pentru desfăşurarea misiunilor de inspecţie şi a activităţilor de investigare socială, ca sistem de aplicare unitară a politicilor publice implementat la nivelul Direcției de Inspecție Socială – Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială/ Agenții teritoriale și aprobarea prin ordin de ministru Ministerul Muncii și Justiției Sociale

Sub-activități A1.1. Elaborarea, definitivarea si aprobarea Ghidului privind procedurile şi metodologiile pentru desfăşurarea misiunilor de inspecţie şi a activităţilor de investigare socială (“Ghidul inspectorilor sociali – Ghidul IS”)

Sub-activități A1.2 Derularea unor schimburi de experiență și sesiuni de consultare pentru elaborarea și definitivarea ghidului – 8 video-conferințe de lucru (care se vor organiza în cadrul a două zile de lucru/sesiune on-line)

A.2. Crearea unui “Ghid cuprinzând o colecție de spețe și bune practici privind aplicarea legilor specifice referitoare la toate beneficiile plătite de către ANPIS/Agenții teritoriale”.

A.3. Diseminarea “Ghidului privind procedurile şi metodologiile pentru desfăşurarea misiunilor de inspecţie şi a activităţilor de investigare socială” și a “Ghidul cuprinzând o colecție de spețe și bune practici privind aplicarea legilor specifice referitoare la toate beneficiile plătite de către ANPIS/Agenții teritoriale” – SEMINAR NAȚIONAL ( minimum 100 participanți – la final de proiect cu participarea MMPS / AJPIS-urilor și a tuturor partenerilor/furnizorilor de servicii)

A.4. Realizarea “Ghidului adresat cetățenilor cuprinzând legislația specifică referitoare la toate beneficiile sociale plătite de către ANPIS, interpretate și cu exemple de bună practică, în scopul unei mai bune înțelegeri a legislației, a drepturilor și obligațiilor beneficiarilor” – DISEMINAT LA NIVELUL CETATENILOR.

A.5. minimum 250 de inspectori sociali vor parcurge și vor obține certificarea abilităților dobândite în cadrul unui program de formare și perfecționare profesională destinat dezvoltării de competenţe şi abilităţi în vederea îmbunătăţirii calităţii activităţilor profesionale individuale desfăşurate în exercitarea prerogativelor de funcționar public cu statut special, organizate la inițiativa ANPIS (și achiziționare platforma de formare)

A.6. Minimum 80 de consilieri juridici  de la nivelul AJPIS/APISMB vor parcurge și vor obține certificarea abilităților dobândite în cadrul unui program de formare și perfecționare profesională organizate la inițiativa ANPIS.

A.7. Informare, comunicare si promovare proiect

A.8. Managementul proiectului

 

Rezultate așteptate

 

 • Realizarea unui Ghid privind procedurile şi metodologiile pentru desfăşurarea misiunilor de inspecţie şi a activităţilor de investigare socială, ca sistem de aplicare unitară a politicilor publice implementat la nivelul Direcției de Inspecție Socială – Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială/ Agenții teritoriale și aprobarea acestuia prin Ordin de Ministru – Ministerul Muncii și Protecției Sociale
 • Realizarea a 8 video-conferințe de analiză și dezbatere a draftului de ghid (cu participarea a câte 10 inspectori sociali de la nivelul AJPIS/APISMB/video-conferință – organizate în cadrul a două zile de lucru/sesiune on-line)
 • Realizarea unui “Ghid cuprinzând o colecție de spețe și bune practici privind aplicarea legilor specifice referitoare la toate beneficiile plătite de către ANPIS/Agenții teritoriale” care va permite analiza modului de lucru, de soluționare a diverselor spețe cu aplicabilitate a normelor legale, sub aspectul hotărârilor judecătorești emise în materia asistenței sociale, a punctelor de vedere relevante pentru derularea activității instituționale.
 • Organizarea “Seminarului la nivel național de analiză și dezbatere a practicilor si metodologiilor utilizate în domeniul investigării sociale, facilitării accesului la măsuri de asistență socială a beneficiarilor” (cu durata de 2 zile), cu participarea a minim 100 de reprezentanți ANPIS/AJPIS/MMPS, ai autorităților, publice centrale și locale reprezentative (ANDPDCA, ANES, Ministerul de Justiție etc.), ai furnizorilor de Servicii sociale – publici sau privați (DGASPC-uri, ONG-uri etc.), ai experților naționali cu experiență relevantă în domeniu.
 • Un document martor, “Caietul Seminarului” – cu prezentarea tuturor intervenienților și intervențiilor prezentate în cadrul seminarului – diseminat ulterior tuturor participanților.
 • “Ghidul adresat cetățenilor cuprinzând legislația specifică referitoare la toate beneficiile sociale plătite de către ANPIS, interpretate și cu exemple de bună practică, în scopul unei mai bune înțelegeri a legislației, a drepturilor și obligațiilor beneficiarilor” va fi distribuit în variantă electronică către instituțiile relevante de la nivel local (AJPIS-uri/APISMB,DGASPC-uri și SPAS-uri) în vederea utilizării în relația cu cetățenii.
 • minim 250 de inspectori sociali vor parcurge și vor obține certificarea abilităților dobândite în cadrul unui programului de formare
 • Curricula de formare adaptată nevoilor de dezvoltare a inspectorilor sociali ( 3 pachete de kituri de formare care sunt destinate inspectorilor sociali aflați în perioada de stagiu, inspectorilor sociali cu atribuții specifice de îndrumare și inspectorilor sociali cu atribuții specifice de supervizare – program de formare, tematici, agenda de lucru, mijloace și tehnici de formare utilizate în contexte față către față sau on line
 • Organizarea a 20 de serii (14-15 cursanți/serie) de cursuri, a câte 36 de ore de curs și 4 ore de evaluare fiecare. Programa de formare va viza 40 de ore /cursant (36 de ore curs + 4 evaluare/6 zile curs/6 ore/zi + o zi de evaluare – 4 ore
 • Realizare platformă de formare on line
 • minim 80 de consilieri juridici de la nivelul AJPIS/APISMB vor parcurge și vor obține certificarea abilităților dobândite în cadrul unui program de formare și perfecționare
 • Inventar de nevoi de dezvoltare a competențelor și abilităților consilierilor juridici de la nivelul Serviciului Juridic și Contencios, în vederea îmbunătățirii calității activităților profesionale
 • Curricula de formare adaptată nevoilor de dezvoltare a consilierilor juridici (1 kit de formare destinat consilierilor juridici – program de formare, tematici, agenda de lucru, mijloace și tehnici de formare utilizate în contexte față către față sau on line)
 • Organizarea a 6 de serii (14-15 cursanți/serie) de cursuri, a câte 36 de ore de curs si 4 ore de evaluare fiecare. Programa de formare va viza 40 de ore /cursant (36 de ore curs + 4 evaluare/6 zile curs/6 ore/zi + o zi de evaluare – 4 ore.
 • 2 evenimente de diseminare a rezultatelor obținute (seminarii de diseminare a proiectului „Pro-Abil”- Consolidarea capacitații Agenției Naționale pentru Plați si Inspecție Socială de implementare a prevederilor legislative din domeniul protecției sociale”
 • Comunicate de presă cu privire la acestea

Fișa proiectului