INTESPO – Înregistrarea Tinerilor în Evidențele Serviciului Public de Ocupare – cod MySMIS -113589

Proiectul INTESPO- Înregistrarea Tinerilor în Evidențele Serviciului Public de Ocupare – cod MySMIS -113589

 Scopul proiectului

Înregistrarea a minim 200.000 de tineri NEETs inactivi din Romania, în special, tinerii NEETs aflaţi mai departe de piaţa muncii, cu nivel scăzut de competențe și/sau  cu dificultăți în ceea ce priveşte integrarea socială.

Pentru a beneficia de măsuri active pentru integrarea pe piața muncii, tinerii NEETs trebuie mai întâi identificați și înregistrați la Serviciul Public de Ocupare. În România, din punct de vedere statistic (prin intersectarea bazelor de date administrative) se estimează că există aproximativ 400.000 de tineri NEET(în baza de date SPO există între 40.000 și 70.000 de tineri, numărul fiind mai mare după examenul de bacalaureat și scăzând destul de rapid după acesta).

Obiectivul general al proiectului

Creșterea numărului de tineri inactivi NEETs înregistrați la Serviciul Public de Ocupare (SPO) în vederea furnizării de măsuri personalizate de sprijin.

  • Obiectiv Specific 1 – Creșterea gradului de informare și conștientizare în rândul tinerilor din categoria NEETs cu privire la avantajele înregistrării la SPO și la opțiunile pe care le au în vederea integrării pe piața muncii, în educație, formare sau antreprenoriat prin realizarea unei campanii de informare si constientizare la nivel national.
  • Obiectiv Specific2 –Constituirea unei rețelei de sprijin la nivel local și implementarea unui  mecanism  de lucru cu tinerii, în scopul identificării a 200.000 de persoane aparţinând categoriei  NEETs ca bază pentru identificarea și monitorizarea acestora.
  • Obiectiv specific 3 – Identificarea a cel  puțin 200.000 tineri NEETs în vederea înregistrării și profilării a 160.000 dintre aceștia.

Durata proiectului: 26.09.2017 – 24.09.2021

Valoarea totală a proiectului: 213.636.395,25 lei, din care contribuția Uniunii Europene: 180.384.614,23 lei, finanțarea națională: 33.251.781,02 lei

Grup țintă

  • Grupul tinta este estimat la minim 200.000 tineri NEETs inactivi cu vârsta între 16-24 ani neînregistrați la SPO, cu accent pe aceia cu nivel scăzut de competențe și care au dificultăți în a se integra social, care vor fi  înregistrați de către SPO ca urmare a acestui sprijin.
  • Această categorie de tineri NEETs include tineri care nu au reușit să se integreze pe piața muncii din diverse motive (lipsa oportunităților de ocupare, lipsa competențelor cerute pe piața muncii etc.) și care nu sunt cuprinși în programe de educație sau formare.

Echipa de proiect

Beneficiarului – Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă

Partener 1- Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Sociala

Partener 2 – Ministerul Educației Naționale

Partener 3 – Ministerul Muncii și Justiției Sociale

Activitățile și sub-activitățile Partenerului 1, ANPIS, în proiect

A.1.Identificarea potențialilor tineri NEETs din Registrul electronic al Tinerilor NEETs inactivi și din datele furnizate de la nivel local

1.2.Colectarea datelor de la nivel local

A.3.Constituirea si funcționarea rețelelor de sprijin și a echipelor de intervenție

3.1.Constituirea retelelor de sprijin la nivel judetean si local

A.6.Managementul proiectului

6.1.Proiectare executiva

6.2.Asigurarea coordonării și monitorizării activităților în cadrul proiectului