Mecanism de cooperare transfrontalieră în domeniul asistenței sociale la nivel multi-regional România-Bulgaria

Titlul proiectului: Mecanism de cooperare transfrontalieră în domeniul asistenței sociale la nivel multi-regional România-Bulgaria

Programul Interreg V-A Romania-Bulgaria

Codul proiectului: 16.5.2.05/ RO-BG-150

Contract de finanțare nr. 96466/07.08.2017
Obiectivul principal:
Creșterea capacității de cooperare și a eficientei ANPIS, prin entitățile sale descentralizate din teritoriu, precum și a A.S.A. Bulgaria, în domeniul politicii sociale, în contextul cooperării transfrontaliere.

Beneficiar proiect: Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială Constanța

Parteneri Proiect : Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială Dolj; Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială Teleorman; Agenția pentru Asistență Socială Bulgaria

Durata: 24 luni (23.08.2017 – 22.08.2019)

Valoarea totală a proiectului: 671.561,63 euro, din care valoarea contribuției Uniunii Europene(FEDR): 570.827,37 euro, cofinanțarea națională 100.734,26 euro (87.303,00 euro – cofinanțare buget de stat 13%;, 13.431,26 euro – contribuție parteneri 2%)

Stadiul proiectului: finalizat

 

Contribuţia la îndeplinirea indicatorului rezultat al programului:

  • Agenţiile Judeţene pentru Plăţi şi Inspecţie Socială şi ASA au implementat în cooperare mecanisme transfrontaliere – 1 studiu, 2 politici publice, 1 acord inter-institutional, 1 instrument de schimb informaţii ,care vor folosi cele mai bune practici de asistenţă socială existente în fiecare ţară, potrivite şi benefice pentru cooperarea transfrontalieră.
  • Angajaţi ai structurilor teritoriale din cele două instituţii ale administraţiei publice centrale din 7 judeţe ale României şi 8 districte ale Bulgariei vor beneficia de mecanismele transfrontaliere implementate, menite să le sporească eficienţa.

Beneficiari direcți ai proiectului au fost:

  • 140 de angajaţi din cadrul a 7 Agenţii Judeţene pentru Plăţi şi Inspecţie Socială (Mehedinți, Dolj, Olt Teleorman, Giurgiu, Călărași, Constanța) din zona transfrontalieră , cu responsabilităţi în domeniul beneficiilor sociale şi inspecţiei sociale;
  • 420 de asistenţi sociali şi secretari de primării din cele 7 judeţe de frontieră din România (Mehedinţi, Dolj, Olt, Teleorman, Giurgiu, Călărași, Constanța), cu responsabilităţi în domeniul beneficiilor sociale;
  • 50 manageri din 50 ONG-uri din România care oferă servicii în  7 şapte judeţe de frontieră: Mehedinţi, Dolj, Olt, Teleorman, Giurgiu, Călăraşi, Constanţa;
  • 560 angajaţi din Direcţiile de Asistenţă Socială, direcţii municipale din 8 districte de frontieră din Vidin, Montana, Vratsa, Pleven, Veliko Târnovo, Ruse, Silistra, Dobrich;
  • 50 manageri din 50 ONG-uri din Bulgaria care oferă servicii în cele  8 districte de frontieră: Vidin, Montana, Vratsa, Pleven, Veliko Târnovo, Ruse, Silistra, Dobrich;
  • Beneficiari finali ai proiectului – persoane vulnerabile, beneficiari ai AJPIS, Direcțiile locale /regionale de Asistență Socială ale ASA aflate în regiunea de frontieră a României și Bulgariei, cca 1,3 milioane de persoane.

Rezultate proiect

Studiu comparativ România-Bulgaria privind cadrul de reglementare,  metodologiile și procedurile de lucru în domeniul beneficiilor sociale și inspectiei sociale

Propunere politică publică „Reformarea sistemului de asistenţă socială în domeniul beneficiilor şi serviciilor sociale”

Comunicat privind încheierea proiectului ”Mecanism de cooperare transfrontalieră în domeniul asistenței sociale la nivel multi-regional România – Bulgaria” – cod proiect 16.5.2.05/ RO-BG-150, Programul Interreg V-A Romania – Bulgaria