Politici sociale performante – strategie națională pentru implementarea performantă a politicilor familiale– cod SIPOCA 706, cod MySmis 129604

Titlul proiectului: Politici sociale performante – strategie națională pentru implementarea performantă a politicilor familiale– cod SIPOCA 706, cod MySmis 129604

Cererea de proiecte nr. IP13/2019
Cod apel: POCA/486/1/1 Dezvoltarea și introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică ce optimizează procesele decizionale orientate către cetățeni și mediul de afaceri în concordanță cu SCAP;

Obiectivul specific:
OS 1.1. Dezvoltarea și introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică ce optimizează procesele decizionale orientate către cetățeni și mediul de afaceri, în concordanță cu SCAP, POCA 2014-2020.

Beneficiar proiect :Ministerul Muncii și Protecției Sociale

Partener Proiect : Agenția Națională pentru Plați și Inspecție Socială

Durata proiectului: 10.08.2020-09.12.2022

Bugetul total al proiectului: 23.071.893,50 lei din care 3.695.226,11 lei cofinanțarea proprie

Activități previzionate
A 1. Elaborarea și definirea indicatorilor de performanță în domeniul politicilor familiale; organizarea unei vizite de studiu într-un stat membru al UE (Franța) pentru identificarea unor mecanisme similare
A 2. Elaborarea proiectului de act normativ prin care se propune noua modificare legislativă,
A 3. Realizarea termenilor de referință pentru contractarea unui furnizor care va realiza fișele electronice de informare de identificare a pașilor necesari pentru accesarea politicilor familial, achiziția contractorului care va realiza dezvoltarea unui sistem informațional tip calculator personal de analiză a drepturilor sociale (structura IT), în timp real,elaborarea unui raport periodic de analiză a eficienței programului
A4: Realizarea unei diagnoze prin diferite tehnici de analiză, în vederea identificării nevoilor reale ale cetățenilor pentru oferirea de informații de interes public, înființarea și operaționalizarea unui Help-desk cu acoperire națională, elaborarea și diseminarea unor metodologii de soluționare a cererilor, derularea unei campanii media de informare cu privire la existenta unor mecanisme îmbunătățite a relației cu cetățenii
A 5 : organizarea sesiunilor de formare și prezentarea metodologiei de colectare și transmitere a indicatorilor de performanță din domeniul politicilor familiale; formarea angajaților din fiecare agenție; organizarea de workshopuri.

Stadiul proiectului: Cererea de finanțare aprobată

Fișa proiectului