Legislație organizare ANPIS

Ordonanţă de urgenţă nr.113/2011 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Plăţi şi Inspecţie Socială, aprobată prin Legea nr.198/2012, cu modificările și completările ulterioare

Hotărârea Guvernului nr. 151/2012 din 13 martie 2012 privind aprobarea Statutului propriu de organizare şi funcționare al Agenţiei Naționale pentru Plăţi şi Inspecţie Socială, cu modificările și completările ulterioare

Hotărârea Guvernului nr. 1019/2018 din 20 decembrie 2018 privind aprobarea procedurii de preluare de către agenţiile judeţene pentru plăţi şi inspecţie socială, respectiv a municipiului Bucureşti, a personalului cu atribuţii în efectuarea plăţilor prestaţiilor sociale pentru persoanele cu handicap de la direcţiile generale de asistenţă socială şi protecţia copilului judeţene, respectiv ale sectoarelor municipiului Bucureşti, a Procedurii de acordare a plăţilor, precum şi situaţiile de suspendare, modificare, încetare a dreptului la prestaţiile sociale pentru persoanele cu handicap, precum şi pentru modificarea Statutului propriu de organizare şi funcţionare al Agenţiei Naţionale pentru Plăţi şi Inspecţie Socială, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 151/2012