Legislație conexă

Ordinul nr. 131/2022 pentru aprobarea modelelor cererii şi declaraţiei pe propria răspundere prevăzute la art. 9 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 2/2022 privind stabilirea unor măsuri de protecţie socială a angajaţilor şi a altor categorii profesionale în contextul interzicerii, suspendării ori limitării activităţilor economice, determinate de situaţia epidemiologică generată de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative

Hotărârea Guvernului nr. 1712022 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 7 februarie 2022, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19

Ordonanţa de urgenţă nr. 2/2022  privind stabilirea unor măsuri de protecţie socială a angajaţilor şi a altor categorii profesionale în contextul interzicerii, suspendării ori limitării activităţilor economice, determinate de situaţia epidemiologică generată de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative

Hotararea nr 34 2022 privind prelungirea starii de alerta pe teritoriul Romaniei incepand cu data de 8 ianuarie 2022 precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19

HG NR 1242 prelungirea starii de alerta din 9 decembrie 2021

HG 1183 prelungirea starii de alerta din 9 noiembrie 2021

Ordonanța de urgență nr. 111/2021 pentru stabilirea unor măsuri de protecție socială a angajaților și a altor categorii profesionale în contextul interzicerii, suspendării ori limitării activităților economice, determinate de situația epidemiologică generată de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2

Ordinul nr. 1.004/2021 privind aprobarea modelului cererii și al declarației pe propria răspundere prevăzute la art. 7 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 111/2021 pentru stabilirea unor măsuri de protecție socială a angajaților și a altor categorii profesionale în contextul interzicerii, suspendării ori limitării activităților economice, determinate de situația epidemiologică generată de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2

HOTĂRÂRE Nr 1073 pentru apromarea Normelor etodologice de aplicare a Legii nr 226 din 2021

HG 1090 din 6 OCT 2021 privind prelungire stare alerta din 10 oct 2021

HG Nr. 1050 din 2 octombrie 2021 pentru modificarea anexelor 2 si 3 din HG nr 932

ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ Nr. 111 din 2 octombrie 2021 masri de protectie angajatilor

ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ Nr. 110 din 2 octombrie 2021 acordarea de zile libere platite parintilor pe perioada starii de alerta

HOTĂRÂRE Nr. 7952021 din 28 iulie 2021 pentru modificarea şi completarea anexelor nr. 2 şi 3 la Hotărârea Guvernului nr. 730/2021 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 12 iulie 2021, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19

ORDIN Nr. 595 din 6 iulie 2021 privind aprobarea modelului cererii şi al declaraţiei pe propria răspundere pentru solicitarea indemnizaţiei prevăzute de art. 3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 132/2020 privind măsuri de sprijin destinate salariaţilor şi angajatorilor în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum şi pentru stimularea creşterii ocupării forţei de muncă

HOTĂRÂRE Nr. 730 din 8 iulie 2021 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 12 iulie 2021, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19

HOTĂRÂRE Nr. 615 din 3 iunie 2021 pentru completarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 531/2021 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 13 mai 2021, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19

HOTĂRÂRE Nr 550 din 14 mai 2021 pentru modificarea şi completarea anexelor nr. 2 şi 3 la Hotărârea Guvernului nr. 531/2021 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 13 mai 2021, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19;

HOTĂRÂRE Nr. 531 din 10 mai 2021 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 13 mai 2021, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19

HOTĂRÂRE Nr. 432/ 8 aprilie 2021 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 13 aprilie 2021, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19

Hotărârea nr. 348/2021 pentru modificarea și completarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 293/2021 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 14 martie 2021, precum și stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19

Hotărârea Guvernul României numărul 293 din 2021 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 14 martie 2021, precum și stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19

HG nr 3 din 12 ianuarie 2021  privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 13 ianuarie 2021, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19

Hotărârea Guvernului nr. 1065/2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 14 decembrie 2020, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19

Legea nr. 282/2020 pentru aprobarea O.U.G. nr. 132  privind măsuri de sprijin destinate salariaţilor şi angajatorilor în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea corona-virusului SARS-CoV-2, precum şi pentru stimularea creşterii ocupării forţei de muncă

Ordonanța de urgență nr. 211 din 4 decembrie 2020 privind prelungirea aplicării unor măsuri de protecţie socială adoptate în contextul răspândirii corona-virusului SARS-CoV-2, precum şi pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 132/2020 privind măsuri de sprijin destinate salariaţilor şi angajatorilor în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea corona-virusului SARS-CoV-2, precum şi pentru stimularea creşterii ocupării forţei de muncă

Ordinul Ministrului nr. 1673/2020 privind aprobarea Procedurii de colaborare intre agențiile pentru plăți li inspecție socială și inspectoratele teritoriale de munca în vederea verificării zilierilor pentru care se acordă măsura de sprijin prevazută la art. 4 din O.U.G. nr. 132/2020.

Ordonanța de urgență nr. 192/2020 privind modificarea Legii nr. 55 și a Legii nr 81 din 2020 privind reglementarea activităţii de tele-muncă

Hotărârea Guvernului nr. 935/2020 pentru modificarea si completarea anexelor nr. 2 si nr. 3 din H.G. 856 din 5 noiembrie 2020 pentru modificarea şi completarea anexelor nr. 2 şi 3 la Hotărârea Guvernului nr. 856/2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 15 octombrie 2020, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19

Hotărârea Guvernului nr. 856/2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 15 octombrie 2020, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19

Ordinului Ministrului nr. 1335/2020 privind aprobarea Standardelor minime de calitate pentru serviciile sociale cu cazare, organizate ca centre rezidenţiale de îngrijire şi asistenţă pentru copiii victime ale traficului de persoane

Hotărârea Guvernului Nr.782/2020 privind prelungirea stării de alertă precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19

Ordinului Ministrului nr. 1.341/2020 aprobarea modelului cererii, al declaraţiei pe propria răspundere şi al listei zilierilor în vederea solicitării decontării sumei prevăzute de art. 4 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 132/2020 privind măsuri de sprijin destinate salariaţilor şi angajatorilor în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea corona-virusului SARS-CoV-2, precum şi pentru stimularea creşterii ocupării forţei de muncă

Ordinul Ministrului nr. 1340/2020 privind aprobarea modelului cererii şi al declaraţiei pe propria răspundere pentru solicitarea indemnizaţiei prevăzute de art. 3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 132/2020 privind măsuri de sprijin destinate salariaţilor şi angajatorilor în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea corona-virusului SARS-CoV-2, precum şi pentru stimularea creşterii ocupării forţei de muncă

Hotărârea Guvernului nr. 476/2020 privind prelungirea stării de alertă

Hotărârea Guvernului nr. 5 pentru încuviințarea stării de alertă instituită prin H.G. nr. 394/2020

Legea nr. 61 pentru aprobarea O.U.G. nr. 41/2020 pentru modificarea Legii nr. 19

Legea nr. 60 pentru aprobarea O.U.G. nr. 32

Legea nr. 59/2020 pentru aprobarea O.U.G. 30

Hotărârea Guvernului nr. 394/2020 privind declararea stării de alertă și măsurile care se aplică

Ordinul Ministrului nr. 3577/2020

Legea nr. 55/2020

Ordonanța de urgență nr. 69/2020 privind modificarea Codului fiscal, precum și pentru instituirea unor masuri fiscale

Hotărârea Guvernului nr. 24/2020 privind instituirea stării de alertă

Ordonanța Militară nr. 8/2020 privind măsuri de prevenire a răspândirii COVID-19

Ordonanța de urgență nr. 59/2020 pentru stabilirea unor măsuri suplimentare în domeniul protecţiei sociale în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea corona-virusului SARS-CoV-2

Ordonanța de urgență nr.53/2020 pentru modificarea şi completarea unor acte normative privind măsuri de protecţie socială determinate de răspândirea corona-virusului SARS-CoV-2

Ordinul Ministrului nr. 849/2020 pentru aprobarea modelului de declaraţie pe propria răspundere prevăzută la art. XV alin. (1^1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2020 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecţiei sociale în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea corona-virusului SARS-CoV-2

Ordinul Ministrului nr. 848/2020 privind aprobarea modelului documentelor prevăzute la art. XV alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2020 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecţiei sociale în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea corona-virusului SARS-CoV-2, în cazul persoanelor care au încheiate convenţii individuale de muncă în baza Legii nr. 1/2005 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei

Ordonanța de urgență nr. 129/2000 republicată privind formarea profesională a adulţilor, cu modificările și completările ulterioare

Hotărârea Guvernului nr. 522/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulţilor, cu modificările și completările ulterioare

Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ[GS2]

Decretul nr. 195/2020

Hotărârea Guvernului nr. 281 privind stabilire criterii art X alin. 5 din O.U.G 29

Hotărârea Guvernului nr. 217/2020

Legea nr. 19/2020

Legea nr. 35/2020 privind ajutorul financiar familiilor pentru plata servicii oferite de bonă

Ordinul Ministrului nr. 791/2020

Ordinul Ministrului nr. 346

Ordinul Ministrului nr. 740/2020

Ordinul Ministrului nr. 741/2020

Ordinul Ministrului nr. 742/2020

Ordinul Ministrului nr. 743/2020

Ordonanța de urgență nr. 29

Ordonanța de urgență nr. 30

Ordonanța de urgență nr. 32

Ordonanța de urgență nr. 41/2020

Ordonanța de urgență nr. 822

Ordonanța de urgență nr. 68

Ordonanța de urgență nr. 70/2020

Hotărârea Guvernului nr. 511/2020 pentru modificarea şi completarea anexelor nr. 1 şi 3 la Hotărârea Guvernului nr. 476/2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României şi măsurile care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19

Hotărârea Guvernului nr. 668/2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 16 august 2020, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19

Ordonanța de urgență nr. 132/2020 privind măsuri de sprijin destinate salariaţilor şi angajatorilor în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea corona-virusului SARS-CoV-2, precum şi pentru stimularea creşterii ocupării forţei de muncă

Hotărârea Guvernului nr. 719/2020 pentru aprobarea procedurii de decontare şi de plată a sumelor acordate în baza Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 132/2020 privind măsuri de sprijin destinate salariaţilor şi angajatorilor în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea corona-virusului SARS-CoV-2, precum şi pentru stimularea creşterii ocupării forţei de muncă

Legea nr. 179/2020 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 70/2020 privind reglementarea unor măsuri, începând cu data de 15 mai 2020, în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea corona-virusului SARS-CoV-2, pentru prelungirea unor termene, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, a Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, precum şi a altor acte normative

Ordinul Ministrului nr. 1673/2020