Despre ANPIS

Viziunea Agenţiei Naţionale pentru Plăţi şi Inspecţie Socială

Constă în asigurarea accesului tuturor cetăţenilor, fără niciun fel de discriminare, la serviciile specializate şi la beneficiile reglementate de legislaţia română şi europeană, iar prin acţiunile noastre comune încercăm să aducem un plus de speranţă în vieţile celor aflaţi în dificultate.

Suntem orientaţi către cetăţeni şi către respectarea drepturilor sociale ale acestora, iar prin activitatea noastră ne propunem să eliminăm o parte din inegalităţile existente, ajutându-i pe oameni să se integreze normal în comunitate prin creşterea calităţii vieţii persoanelor defavorizate.

 

Tipuri de beneficii de asistență socială administrate de Agenţia Naţională Pentru Plăţi Şi Inspecţie Socială

 • Alocația de stat pentru copii;
 • Alocația de plasament;
 • Alocația pentru susținerea familiei;
 • Indemnizația lunară pentru creșterea copiilor;
 • Stimulentul de inserție;
 • Indemnizații si ajutoare pentru creșterea copilului acordate persoanelor (adulți/copii) cu handicap;
 • Indemnizația lunară aferentă concediului de acomodare;
 • Indemnizația lunară de hrană HIV/ SIDA;
 • Ajutorul social;
 • Ajutoare de urgență;
 • Ajutorul pentru refugiați;
 • Ajutorul pentru încălzirea locuinței
 • Ajutoare financiare;
 • Indemnizații acordate persoanelor cu handicap.

 

Tipuri de finanțări pentru serviciile sociale, gestionate de Agenţia Naţională Pentru Plăţi Şi Inspecţie Socială

 • Finanțare investiții în cadrul programelor de interes național;
 • Finanțare investiții pentru instituții publice de asistență socială și unități de asistență medico –socială;
 • Subvenţii acordate asociaţiilor şi fundaţiilor;
 • Finanțare centre de zi și rezidențiale.