Contact

Adresa: Bd. General Gheorghe Magheru, nr. 7, Sector 1, Bucureşti, cod poştal: 010322

 • 021.9309 – pentru informații referitoare la beneficiile de asistență socială, carduri sociale, indemnizații DL118/1990.
 • 021.796.82.88 – Robot telefonic ANPIS

E-mailsecretariat@mmanpis.ro
Program de funcționare: Luni – Joi 08:00 – 16:30 și Vineri 08:00 – 14:00

Formular de contact  În atenția persoanelor care solicită audiență la conducerea Agenției Naționale pentru Plăți și Inspecție Socială

  Având în vedere că desfășurarea audiențelor se realizează în încăperi cu această destinație, accesibile tuturor persoanelor care solicită întrevederea cu o persoană din conducerea instituției, pentru soluționarea problemelor care sunt de competența Agenției Naționale pentru Plăți și Inspecție Socială și a structurilor sale teritoriale, vă anunțăm că ședințele de audiență se desfășoară în imobilul din Bd. General Gheorghe Magheru nr. 7, sector 1, parter.

  1. Director General – a doua săptămâna din lună – Joi, ora 14:00
  2. Director General Adjunct – a treia săptămâna din lună – Miercuri, ora 13:00

  Descărcați formular tip cerere de înscriere în audiență

  Prin petiţie se înțelege cererea, reclamaţia, sesizarea sau propunerea formulată în scris ori prin poştă electronică, pe care un cetăţean sau o organizaţie legal constituită o poate adresa autorităţilor şi instituţiilor publice centrale şi locale, serviciilor publice descentralizate ale ministerelor şi ale celorlalte organe centrale, companiilor şi societăţilor naţionale, societăţilor comerciale de interes judeţean sau local, precum şi regiilor autonome, denumite în continuare autorităţi şi instituţii publice.

  Petiţiile pot fi depuse direct la sediul ANPIS sau pot fi transmise prin poştă, fax sau e-mail la adresa secretariat@mmanpis.ro

  Anunț

  Petiţiile anonime sau cele în care nu sunt trecute datele de identificare ale petiţionarului nu se iau în considerare şi se clasează (art. 7 din O.G. nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor).

  De asemenea, petiţiile ilizibile, cele în care obiectul solicitării nu este clar, precum şi cele care conţin injurii şi expresii denigratoare la adresa instiţutiei sau a funcţionarilor publici, se clasează.

  Formular depunere online a petiției   Localizarea pe hartă a sediului ANPIS