AJUTORUL PENTRU ÎNCĂLZIREA LOCUINȚEI – SEZONUL RECE 2023-2024

Începând cu luna octombrie, poate fi solicitat ajutorul de încălzire pentru sezonul 2023-2024, beneficiu acordat pentru perioada noiembrie 2023-martie 2024, în baza Legii nr. 226/2021 privind stabilirea măsurilor de protecție socială pentru consumatorul vulnerabil de energie, precum și a H.G. nr. 1073/2021 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a acesteia, pentru a veni în sprijinul […]

”Ghid privind procedurile și metodologiile pentru desfășurarea misiunilor de inspecție și a activităților de investigare socială” – Proiect Pro-Abil”- Consolidarea capacității Agenției Națională pentru Plăți și Inspecție Socială de implementare prevederilor legislative din domeniul protecției sociale cod MySmis2014+ 136528 – Programul Operaţional Capacitate Administrativă 2014 – 2020 POCA/627/1/1-IP17/2019.

”Ghid privind procedurile și metodologiile  pentru desfășurarea misiunilor de inspecție  și a activităților de investigare socială” – Proiect Pro-Abil”- Consolidarea capacității Agenției Națională pentru Plăți și Inspecție Socială de implementare prevederilor legislative din domeniul protecției sociale cod MySmis2014+  136528  – Programul Operaţional Capacitate Administrativă 2014 – 2020 POCA/627/1/1-IP17/2019.   Ghid inspectia sociala ghid.anexa-la-capitolul-3-inventar-sanctiuni (1)  

Anunț important acordare ajutor pentru încălzirea locuinței și supliment pentru energie

Legea nr. 226/2021 privind stabilirea măsurilor de protecţie socială pentru consumatorul vulnerabil de energie  Formular de cerere-declarație pe propria răspundere INFORMAȚII UTILE MĂSURI DE SPRIJIN CONFORM LEGII NR. 226/2021-CONSUMATORUL VULNERABIL A1. AJUTORUL PENTRU ÎNCĂLZIREA LOCUINȚEI (sezonul rece) Cui se adreseaza? familiei sau persoanei singure care nu are alte proprietățI sau bunuri, așa cum sunt prevăzute […]