Invitație de participare la procedura de achiziție ”Servicii de formare profesională și organizare programe de formare în domeniul Competențelor Digitale”

Anunt – Invitatie de participare Caiet de sarcini Documentatie de atribuire Instructiuni pentru ofertanti Model contract Model formulare Model Formulare editabil Strategia de contractare Raspuns la solicitare clarificare – informatii suplimentare Raspuns solicitare de clarificari 1 Raspuns solicitare clarificari 2 Raspuns solicitare clarificari 3 Raspuns solicitare de clarificari 4 Raspuns solicitare de clarificari 5 Raportul […]

Achizitie privind “Organizarea vizitei de studiu pentru 10 persoane, organizarea a 13 cursuri de formare si organizarea a 3 workshop-uri” Cod SMIS: SIPOCA 706 -,,Politici sociale performante – strategie nationala pentru implementarea performanta a politicilor familiale ”

Invitatia de participare Caiet de sarcini organizare evenimente Formulare organizare evenimente Model contract organizare evenimente Instructiuni pentru ofertanti

Achizitie privind “Organizarea vizitei de studiu pentru 10 persoane, organizarea a 13 cursuri de formare si organizarea a 3 workshop-uri” Cod SMIS: SIPOCA 706 -,,Politici sociale performante – strategie nationala pentru implementarea performanta a politicilor familiale ”

Invitatie participare – organizare evenimente Caiet de sarcini – organizare evenimente Model contract – organizare evenimente Informatii pt ofertanti – organizare evenimente Formulare- organizare evenimente