Anunț recrutare internă Proiect cod SIPOCA 863 cod MySMIS 136528

Anunț recrutare internă Proiect cod SIPOCA 863 cod MySMIS 136528

Rezultate selecție dosare

Rezultatul evaluării dosarelor – concurs recrutare internă pentru postul de ”Expert tehnic curriculum formare”