Anunț cu privire la locul unde se vor desfășura audiențele

În atenția persoanelor care solicită audiența din partea conducerii Agenției Naționale pentru Plăți și Inspecție Socială, Agenției pentru Plăți și Inspecție Socială a Municipiului București și Agenției Județene pentru Plăți și Inspecție Socială Ilfov

Stimată doamnă/ stimate domn,

având în vedere că desfășurarea audiențelor se realizează în încăperi cu această destinație, accesibil tuturor persoanelor care solicită întrevederea cu o persoană din conducerea instituției pentru soluționarea problemelor care sunt de competența Agenției Naționale pentru Plăți și Inspecție Socială și a structurilor sale teritoriale, vă anunțăm că ședințele de audiență se vor desfășura în imobilul din Bulevardul General Gheorghe Magheru nr. 7, sector 1, parter, intrare secundară.

Cu stimă,

Director General ”