Agenţia Naţională pentru Plăţi şi Inspecţie Socială anunţă devansarea termenelor de plată

Agenţia Naţională pentru Plăţi şi Inspecţie Socială anunță că plăţile aferente alocatiei de plasament, indemnizaţiei lunare de hrană, alocatiei pentru susţinerea familiei, ajutorului social se vor achita înainte de sărbători.

Toate plăţile care se distribuie prin intermediul C.N. Poșta Română S.A. vor fi achitate în intervalul 17 decembrie – 24 decembrie, inclusiv. În acest scop, termenele de virare a sumelor de plată către oficiile poștale au fost modificate.

Dacă beneficiarii nu vor fi găsiţi la domiciliu, plata drepturilor va fi asigurată de ghişeelesubunităţilor poştale până la data de 30 decembrie, în cazul celor avizaţi la domiciliu.

Plăţile care se efectuează prin intermediul băncilor sunt achitate la termenele stabilite în convențiile pe care Agenţia Naţională pentru Plăţi şi Inspecţie Socială le are încheiate cu aceste bănci.