Agenţia Naţională pentru Plăţi şi Inspecţie Socială anunţă acordarea acordarea ajutorului de urgenţă pentru persoane aflate în risc de excluziune socială

Agenţia Naţională pentru Plăţi şi Inspecţie Socială anunţă că în perioada noiembrie- decembrie 2015, au fost achitate ajutoare de urgenţă către 890 de beneficiari, în suma de 1.996.000 RON.

Aceste plăţi au fost efectuate ca urmare a  unor analize şi propuneri făcute de către asistenţii sociali şi au avut drept scop depăşirea de către persoanele aflate în nevoie a unor situaţii critice de natură să mărească riscul excluziunii şi marginalizării  sociale.