sigla

NESECRET

17.11.2016

Vă aducem la cunoștință că circuitul financiar prin care se efectuează plata tuturor beneficiilor de asistență socială gestionate de MMFPSPV prin ANPIS si agențiile sale teritoriale este asigurat prin programe informatice găzduite atât de ANPIS cât și de Trezoreria statului, care pot avea, uneori, unele sincope.

Intarzierile la plata in sistemul de asistenta sociala, pe de alta parte, au fost foarte rare si de scurta durata (max. 2 zile) și acestea au fost cauzate de sistemele de operare, respectiv de existenta sau nu a zilelor nelucratoare in intervalele de timp destinate platii sau de lichiditatile existente in trezorerie.

În luna noiembrie 2016, plățile pentru Indemnizațiile pentru creșterea copilului, respectiv pentru Alocațiile de Stat pentru copii, pentru beneficiarii cu domiciliul în București, au fost efectuate din contul deschis la Trezoreria statului către băncile comerciale în data de 16 noiembrie 2016 și urmează să ajungă în bănci în data de 17 noiembrie 2016.

Vă facem cunoscut că în conformitate cu instrucțiunile și convențiile de colaborare cu celelalte instituții implicate în procesul de transmitere a banilor, data limită până la care poate fi efectuată plata este 27 a fiecărei luni. Pe de altă parte, ANPIS, prin agențiile sale teritoriale, pentru a veni în sprijinul beneficiarilor, a efectuat întotdeauna plata acestei indemnizații în intervalul 15-20 din fiecare lună.

 

 

AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU PLĂŢI ŞI INSPECŢIE SOCIALĂ

PRECIZĂRI PRIVIND PLATA INDEMNIZAŢIEI PENTRU CREŞTEREA COPILULUI ȘI A ALOCAȚIEI DE STAT PENTRU COPII ÎN LUNA NOIEMBRIE 2016 CĂTRE BENEFICIARII CU DOMICILIUL ÎN BUCUREȘTI