Întâlnire la sediul Agenției Naționale de Plăți și Inspecție Socială cu oficiali din cadrul Ministerului Finanțelor din R.P.Chineză

În perioada 04-06.07.2019, Agenția Națională de Plăți și Inspecție Socială București, a fost gazda delegației de oficiali din cadrul Ministerului Finanțelor din R.P. Chineză. Scopul acestei vizite de studiu a fost ca delegația chineză să beneficieze de experiența și expertiza reprezentanților Ministerului Muncii și Justiției Sociale și Agenției de Plăți și Inspecție Socială în ceea ce privește politicile de protecție socială într-o societate care este în curs de îmbătrânire precum și aspectele bugetar-financiare.

 

Tema acestei vizite a fost ”Politici de Protecție sociala într-o societate care îmbătrânește – aspecte legate de finanțare” și ea este organizată în contextul implementării Proiectului privind reforma sistemului de protecție socială al R.P. Chineze (“EU-China Social Protection Reform Project”).

 

Temele abordate în cadrul acestei întâlniri au fost următoarele:

-prezentarea activității Agenției;

-stabilirea dreptului la beneficiile de asistență socială;

-prezentarea sistemului informatic SAFIR;

-prezentarea regulamente comunitare și lucrători migranți;

-situația privind tipurile de beneficii de asistență socială, numărul beneficiarilor și sumele plătite în 2018 și plățile efectuate până la data de 30.03.2019;

-sumele propuse pentru acordarea ajutorului de urgență.

Închidere Meniu