Graficul audienţelor acordate în cadrul ANPIS

Denumire structură Funcţia Săptămâna din lună Ziua/ora
Agenţia Naţională pentru Plăţi
şi Inspecţie Socială
Director general A DOUA MARŢI/14:00-16.00
Direcţia Inspecţie Socială Director A TREIA JOI /10:00-12.00
Direcţia Finanţare, Gestionare
şi Management Financiar
Director PRIMA JOI/14:00-16.00
Direcţia Management Resurse Umane,
Formare Profesonală şi Incluziune Socială
Director A PATRA VINERI/12:00-16.00
Serviciul Juridic
şi Relaţii Publice
Şef serviciu PRIMA MIERCURI/10:00-12.00
Serviciul Managementul calităţii,
Monitorizare şi Control Intern
Şef serviciu A DOUA LUNI/10:00-12.00
Serviciul Proceduri, Regulamente Comunitare
şi Lucrători Migranţi
Şef serviciu A TREIA JOI/13:00-15.00