S-au aprobat cererile pentru acordarea ajutoarelor de urgenţă şi când se acordă ajutoarele ?

Ajutoarele de urgenţă se acordă de către Guvernul României, printr-o hotărâre care se publică în Monitorul Oficial al României.

HG nr. 50/2011

Nu am mai primit prestația. Vreau să știu de ce și ce trebuie să fac pentru a putea primi banii din urmă?

Plata ajutorului social a fost suspendată sau încetată. Pentru clarificarea situației a primi un beneficiu social trebuie să respectați și obligațiile prevăzute de legislația în vigoare.

Legea nr. 416/2001

Cum pot intra în posesia deciziilor emise de AJPIS?

Se comunică titlularului de ajutor social la adresa de domiciliu.

Legea nr. 416/2001

Ce bunuri deținute în proprietate, închiriere, comodat sau altă formă de deținere sunt acceptate la stabilirea dreptului pentru a beneficia de ajutor social ?

Toate bunurile, cu excepția celor cuprinse în Anexa nr 4- prevazută de art. 18, alin. (1) din HG 50/2011.

Legea nr. 416/2001

Care sunt documentele necesare pentru modificări de reordonanțări la dosare deja în plată ?

Beneficiarul depune cerere la agenția teritorială (prin posță, mail, fax sau direct), cerere însoțită de copia actului de identitate.

Legea nr. 416/2001

Care sunt documentele necesare pentru modificări de adresă ?

Beneficiarii de ajutor social pot solicita modificarea adresei doar dacă acest lucru nu implică și schimbarea localității , printr-o cerere depusă la primaria de domiciliu.

Legea nr. 416/2001

Unde se depun actele necesare acordării unui beneficiu de asistență socială ?

Documentele necesare acordării dreptului la ajutorul social se depun la primăria de domiciliu.

Legea nr. 416/2001

Cum se realizează transferul dosarelor privind beneficiile sociale sau al persoanelor dintr-un dosar de beneficii sociale în alt județ sau din alt județ ?

Ajutorul social nu se transferă dintr-un judeţ în altul. Dreptul la ajutorul social încetează în judeţul unde aţi avut domiciliul şi depuneţi documentele necesare acordării dreptului la ajutorul social în judeţul în care v-aţi stabilit noul domiciliu.

art. 1, art. 2, alin. (7), art. 5, art. 8, alin. (2) şi (3) si art. 9, alin. (1) din Legea 416/2001.

Cum se poate schimba modalitatea de plată a beneficiilor ?

La cerere, transmisă agenției județene în scris, prin mail sau fax, plata ajutorului social se realizează, după caz, în funcţie de opţiunea beneficiarului, pe bază de mandat poştal, în cont curent personal sau în cont de card.

ORDONANŢĂ Nr. 27/2002

Ce trebuie să fac ca să mă transfer în alt județ pentru că mi-am schimbat domiciliul ?

Ajutorul social nu se transferă dintr-un judeţ în altul. Dreptul la ajutorul social încetează în județul unde aţi avut domiciliul şi depuneţi documetele necesare acordării dreptului la ajutorul social în judeţul în care v-aţi stabilit noul domiciliu.

Legea nr. 416/2001

Care sunt documentele necesare pentru modificarea statutului marital ?
  • certificat de casătorie
  • sentință civilă de divorț

Legea nr. 416/2001

Care este perioada de timp pentru eliberarea unei adeverințe?

Autorităţile şi instituţiile publice sesizate au obligaţia să comunice petiţionarului, în termen de 30 de zile de la data înregistrării petiţiei, răspunsul, indiferent dacă soluţia este favorabilă sau nefavorabilă.

Legea nr. 416/2001

Când se face prima plată ?

Prima plată se face în prima luna după stabilirea dreptului.

HG 50/2011.

Cand primesc dreptul după ce am depus deja dosarul la Primărie ?

Dacă sunt îndeplinite condițiile de eligibilitate, dreptul la ajutorul social se acordă începând cu luna următoare înregistrării cererii.

Legea nr. 416/2001

Am primit bani mai puțini ca luna trecută, de ce?

Cuantumul ajutorului social se modifică în situaţia în care venitul net lunar al familiei sau, după caz, al persoanei singure ori numărul membrilor familiei diferă faţă de cel avut iniţial în vedere la calculul ajutorului social.

Temei legal: Legea nr. 416/2001

Nu am mai primit prestația. Vreau să știu de ce și ce trebuie să fac pentru a putea primi banii din urmă?

Plata ajutorului social a fost suspendată sau încetată. Pentru clarificarea situației a primi un beneficiu social trebuie să respectați și obligațiile prevăzute de legislația în vigoare.

Legea nr. 416/2001

Cum pot intra în posesia deciziilor emise de AJPIS?

Se comunică titlularului de ajutor social la adresa de domiciliu.

Legea nr. 416/2001

Ce bunuri deținute în proprietate, închiriere, comodat sau altă formă de deținere sunt acceptate la stabilirea dreptului pentru a beneficia de ajutor social ?

Toate bunurile, cu excepția celor cuprinse în Anexa nr 4- prevazută de art. 18, alin. (1) din HG 50/2011.

Legea nr. 416/2001

Care sunt documentele necesare pentru modificări de reordonanțări la dosare deja în plată ?

Beneficiarul depune cerere la agenția teritorială (prin posță, mail, fax sau direct), cerere însoțită de copia actului de identitate.

Legea nr. 416/2001

Care sunt documentele necesare pentru modificări de adresă ?

Beneficiarii de ajutor social pot solicita modificarea adresei doar dacă acest lucru nu implică și schimbarea localității , printr-o cerere depusă la primaria de domiciliu.

Legea nr. 416/2001

Unde se depun actele necesare acordării unui beneficiu de asistență socială ?

Documentele necesare acordării dreptului la ajutorul social se depun la primăria de domiciliu.

Legea nr. 416/2001

Cum se realizează transferul dosarelor privind beneficiile sociale sau al persoanelor dintr-un dosar de beneficii sociale în alt județ sau din alt județ ?

Ajutorul social nu se transferă dintr-un judeţ în altul. Dreptul la ajutorul social încetează în judeţul unde aţi avut domiciliul şi depuneţi documentele necesare acordării dreptului la ajutorul social în judeţul în care v-aţi stabilit noul domiciliu.

art. 1, art. 2, alin. (7), art. 5, art. 8, alin. (2) şi (3) si art. 9, alin. (1) din Legea 416/2001.

Cum se poate schimba modalitatea de plată a beneficiilor ?

La cerere, transmisă agenției județene în scris, prin mail sau fax, plata ajutorului social se realizează, după caz, în funcţie de opţiunea beneficiarului, pe bază de mandat poştal, în cont curent personal sau în cont de card.

ORDONANŢĂ Nr. 27/2002

Ce trebuie să fac ca să mă transfer în alt județ pentru că mi-am schimbat domiciliul ?

Ajutorul social nu se transferă dintr-un judeţ în altul. Dreptul la ajutorul social încetează în județul unde aţi avut domiciliul şi depuneţi documetele necesare acordării dreptului la ajutorul social în judeţul în care v-aţi stabilit noul domiciliu.

Legea nr. 416/2001

Care sunt documentele necesare pentru modificarea statutului marital ?
  • certificat de casătorie
  • sentință civilă de divorț

Legea nr. 416/2001

Care este perioada de timp pentru eliberarea unei adeverințe?

Autorităţile şi instituţiile publice sesizate au obligaţia să comunice petiţionarului, în termen de 30 de zile de la data înregistrării petiţiei, răspunsul, indiferent dacă soluţia este favorabilă sau nefavorabilă.

Legea nr. 416/2001

Când se face prima plată ?

Prima plată se face în prima luna după stabilirea dreptului.

HG 50/2011.

Cand primesc dreptul după ce am depus deja dosarul la Primărie ?

Dacă sunt îndeplinite condițiile de eligibilitate, dreptul la ajutorul social se acordă începând cu luna următoare înregistrării cererii.

Legea nr. 416/2001

Am primit bani mai puțini ca luna trecută, de ce?

Cuantumul ajutorului social se modifică în situaţia în care venitul net lunar al familiei sau, după caz, al persoanei singure ori numărul membrilor familiei diferă faţă de cel avut iniţial în vedere la calculul ajutorului social.

Temei legal: Legea nr. 416/2001

Conținut filă
Închidere Meniu