HOTĂRÂRE Nr. 583/2016 din 10 august 2016 privind aprobarea Strategiei naţionale anticorupţie pe perioada 2016 – 2020, a seturilor de indicatori de performanţă, a riscurilor asociate obiectivelor şi măsurilor din strategie şi a surselor de verificare, a inventarului măsurilor de transparenţă instituţională şi de prevenire a corupţiei, a indicatorilor de evaluare, precum şi a standardelor de publicare a informaţiilor de interes public

HOTĂRÂRE 1076/2014 pentru aprobarea Strategiei privind mai buna reglementare 2014 – 2020

Strategia pentru Consolidarea Administrației Publice 2014-2020

HOTARARE 909/2014 privind aprobarea strategiei pentru consolidarea administraţiei publice 2014- 2020

 

Strategia Națională „O societate fără bariere pentru persoanele cu dizabilități” 2016-2020 și Planul Operațional privind implementarea strategiei naționale

 

Strategia Naţională privind Incluziunea Socială şi reducerea sărăciei

 

Studiu de fundamentare pentru Strategia naţionala privind incluziunea sociala si reducerea saraciei 2015-2020

Strategia naţionala privind incluziunea sociala si reducerea saraciei 2015-2020

National Strategy on Social Inclusion and Poverty Reduction 2015-2020 (EN)

 

 

Declarație Aderare 2016-2020

Raport privind incidentele de integritate pentru anul 2016

Raport privind incidentele de integritate pentru anul 2017

Raport privind incidentele de integritate pentru anul 2018

 

Registrul de evidenţă a bunurilor primite cu titlu gratuit cu prilejul unor acţiuni de protocol în exercitarea mandatului sau a funcţiei în cadrul ANPIS 2018

 

HOTĂRÂRE nr. 583 din 10 august 2016 privind aprobarea Strategiei naţionale anticorupţie pe perioada 2016-2020, a seturilor de indicatori de performanţă, a riscurilor asociate obiectivelor şi măsurilor din strategie şi a surselor de verificare, a inventarului măsurilor de transparenţă instituţională şi de prevenire a corupţiei, a indicatorilor de evaluare, precum şi a standardelor de publicare a informaţiilor de interes public

Închidere Meniu