Organigrama ANPIS
ROF ANPIS
Situatie posturi ocupate ANPIS

 

 

Agenţia Naţională pentru Plăţi şi Inspecţie Socială, instituţie publică cu personalitate juridică aflată în subordinea Ministerului Muncii şi Justiției Sociale, denumită în continuare Agenţie, este organizată şi funcţionează ca organ de specialitate al administraţiei publice centrale.

Agenţia are în subordine agenţii judeţene pentru plăţi şi inspecţie socială, respectiv a municipiului Bucureşti, care sunt organizate şi funcţionează ca servicii publice deconcentrate cu personalitate juridică.

Agenţia Naţională pentru Plăţi şi Inspecţie Socială, Agenţiile Judeţene pentru Plăţi şi Inspecţie Socială, respectiv a municipiului Bucureşti, sunt organizate şi funcţionează în conformitate cu prevederile O.U.G. nr.113/2011 privind organizarea şi funcţionarea ANPIS.
În conformitate cu prevederile Legii nr. 7/2004, la nivelul ANPIS a fost desemnat, prin decizia directorului general ANPIS, consilierul de etică cu scopul monitorizării modului în care sunt respectate normele de etică și conduită profesională și pentru aplicarea eficientă a Codului de etică.

Principalele atribuții ale consilierului de etică sunt:

  • acordă consultanță și asistență funcționarilor publici cu privire la respectarea normelor de conduită;
  • monitorizează aplicarea prevederilor codului de conduită în cadrul instituției publice;
  • întocmește și transmite rapoarte trimestriale/semestriale privind respectarea normelor de conduită de către funcționarii publici.
  • organizează sesiuni de formare în domeniul eticii pentru angajații ANPIS.

Programul de consiliere și asistență pentru respectarea normelor etice și de conduită se desfășoară la biroul consilierului de etică din sediul ANPIS de pe Bulevardul Magheru, nr.7, etaj 2, Sala de ședințe, în fiecare joi în intervalul 15:00-16:30.

Date de contact: Adrian Clement, tel: 021 313 6084, e-mail: adrian.clement@mmanpis.ro

Consilierul de etică nu îndeplinește atribuțiile comisiei de disciplină. Managementul eticii în instituția noastră are în primul rând un rol formativ, de orientare etică și nu unul sancționator.

Multe dintre abaterile disciplinare apar dintr-o desconsiderare a valorilor etice la care aderă instituția sau dintr-o necunoaștere a acestora. Acest lucru poate fi preîntâmpinat prin întreținerea unui mediu de lucru unde este recunoscută și apreciată o conduită etică. O bună înțelegere a Codului de etică de fiecare persoană care activează în cadrul instituției și o corectă aplicare a acestuia poate conduce la o scădere semnificativă a abaterilor disciplinare și la un act administrativ corect, adresat cetățeanului și celorlalți beneficiari.

Închidere Meniu