Date de contact

Adresa: Bld. General Gheorghe Magheru, nr. 7, Sector 1, Bucureşti, cod poştal: 010322
Telefon: 021 - 313.60.47
Fax: 021 - 313.60.98
E-mail: secretariat@mmanpis.ro
Website: www.mmanpis.ro
Program de funcționare: Luni - Joi 08:00 - 16:30, Vineri 08.00 - 14.00

Persoana responsabilă cu aplicarea prevederilor Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public la nivelul Agenţiei Naţionale pentru Plăţi şi Inspecţie Socială este doamna Liana Coteanu – Inspector Social, Serviciul Managementul Calităţii, Monitorizare şi Control Intern.

Nr. Telefon: 021 - 313.60.47

E-mail: relatii.publice@mmanpis.ro

Formular de contact

Localizare

Localizare