PRECIZĂRI PRIVIND PLATA INDEMNIZAŢIEI PENTRU CREŞTEREA COPILULUI ȘI A ALOCAȚIEI DE STAT PENTRU COPII ÎN LUNA NOIEMBRIE 2016 CĂTRE BENEFICIARII CU DOMICILIUL ÎN BUCUREȘTI

sigla

NESECRET

17.11.2016

Vă aducem la cunoștință că circuitul financiar prin care se efectuează plata tuturor beneficiilor de asistență socială gestionate de MMFPSPV prin ANPIS si agențiile sale teritoriale este asigurat prin programe informatice găzduite atât de ANPIS cât și de …


Modalități de transmitere, începând cu 01 iulie 2016, cerere şi acte doveditoare pentru prelungirea/reluarea concediului de creştere a copilului şi plata indemnizaţiei

Transmitere cerere şi acte doveditoare pentru prelungirea/ reluarea concediului de creştere a copilului şi plata indemnizaţiei

– prin e-mail, în format scanat:

sau

-prin poştă cu specificaţia pe plic ”prelungire/reluare drepturi ICC”:

sau

direct la sediul/ ghişeul Agenţiei …