Modalități de transmitere, începând cu 01 iulie 2016, cerere şi acte doveditoare pentru prelungirea/reluarea concediului de creştere a copilului şi plata indemnizaţiei

Transmitere cerere şi acte doveditoare pentru prelungirea/ reluarea concediului de creştere a copilului şi plata indemnizaţiei

– prin e-mail, în format scanat:

sau

-prin poştă cu specificaţia pe plic ”prelungire/reluare drepturi ICC”:

sau

direct la sediul/ ghişeul Agenţiei …