INFORMARE

 

În perioada noiembrie 2015 – decembrie 2016, Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială a efectuat plata ajutorului de urgență pentru însoțitorii persoanelor rănite care au beneficiat de servicii medicale la spitalele din străinătate și din țară, suma achitată fiind în cuantum de 6.292.482 lei.

Începând cu data de 1 ianuarie 2017, ajutorul de urgență se acordă direct răniților, în baza cererii acestora și a certificării perioadelor de tratament de către Ministerul Sănătății.

Astfel, în perioada ianuarie-martie 2017, suma plătită de Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială, răniților care efectuează tratament în țară și în străinătate, a fost în cuantum de 400.549 lei.

 

Agenda Directorului General al ANPIS

ANUNȚURI ȘI COMUNICATE


 

PREZENTARE INSTITUȚIE


Agenţia Naţională pentru Plăţi şi Inspecţie Socială (A.N.P.I.S.)

Agenţia Naţională pentru Plăţi şi Inspecţie Socială (A.N.P.I.S.) funcţionează la nivel central în subordinea Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice (MMFPSPV), de la 1 noiembrie 2008. În subordinea A.N.P.I.S. funcţionează agenţiile judeţene pentru plăţi şi inspecţie socială  şi agenţia municipiului Bucureşti ca servicii publice deconcentrate, cu personalitate juridică şi au ca scop gestionarea sistemului beneficiilor de asistenţă socială la nivel teritorial.

Principalele avantaje

 • Sistem informaţional integrat centralizat
 • Proces de grupare lunară a plăţilor
 • Acces securizat pentru utilizatori
 • Creează o interfaţă contabilă Identificarea naţională a beneficiarilor
 • Furnizează date statistice într-un mod structurat

 

Efecte anticipate

 • Sistem unic (pentru toate beneficiile de asistenţă socială şi judeţele) şi integrat la nivel naţional
 • Viziune globală asupra beneficiarilor
 • Securitatea sistemului (controlul accesului, trasabilitatea utilizării sistemului)
 • Urmărire financiară mai rapidă şi mai eficientă
 • Evitarea fraudei, a plăţilor necuvenite
 • Facilitarea managementului operaţional şi strategic, la nivel local şi central

 

Agenţia Naţională pentru Plăţi şi Inspecţie Socială are un impact pozitiv pe termen lung, prin simplificarea procedurilor de stabilire a dreptului la beneficii de asistenţă socială şi de plată propriu-zisă.

Agenţia Naţională pentru Plăţi şi Inspecţie Socială vizează creşterea calităţii serviciilor publice oferite în vederea îmbunătăţirii duratei de furnizare a acestora către cetăţeni.

Sistemul de beneficii de asistenţă socială oferă interfeţe atât cu sistemele din domeniul protecţiei sociale, cât si cu alte sisteme ale instituţiilor cu care schimbă informaţia.

S-a creat un sistem unitar pentru plata şi managementul tuturor beneficiilor de asistenţă socială care facilitează depistarea eventualelor fraude în ceea ce priveşte solicitarea  şi  acordarea de beneficii de asistenţă socială.

S-a creat  dosarul familial care  oferă o imagine completă a dreptului la beneficii de asistenţă socială al familiei şi al membrilor acesteia, fondurile alocate pentru plata acestora fiind gestionate mai eficient.

Autorităţile pot avea o imagine de ansamblu asupra tuturor beneficiilor de asistenţă socială acordate precum şi o evidenţă a beneficiarilor, ceea ce va conduce la posibilitatea  anticipării unor eventuale probleme şi la adoptarea unor strategii şi politici sociale adaptate realitatii.

Centralizarea tuturor stadiilor procesului de plată conduce atât la scăderea costurilor de administrare cât şi la o gestionare mai eficientă a fondurilor alocate beneficiilor de asistenţă socială.

Începând cu data de 1 martie 2009, organismul de legătură cu instituţiile competente din alte State Membre pentru domeniul beneficiilor de asistenţă socială este Agenţia Naţională pentru Plăţi şi Inspecţie Socială.