PREZENTARE INSTITUȚIE

Agenţia Naţională pentru Plăţi şi Inspecţie Socială a fost înființată în scopul realizării unei administrări unitare a beneficiilor de asistenţă socială şi al evaluării, monitorizării şi controlului în domeniul asistenţei sociale.

Sistemul naţional de asistenţă socială se compune din sistemul de beneficii de asistenţă socială şi sistemul de servicii sociale.

În domeniul beneficiilor de asistență socială, Agenţia Naţională pentru Plăţi şi Inspecţie Socială are ca scop stabilirea, plata și gestionarea sumelor acordate cu acest titlu de la bugetul de stat, a sumelor destinate susținerii serviciilor sociale precum și evaluarea, monitorizarea şi controlul respectării legislaţiei specifice.

În domeniul serviciilor sociale, Agenţia Naţională pentru Plăţi şi Inspecţie Socială are ca scop evaluarea, monitorizarea şi controlul respectării criteriilor, standardelor şi indicatorilor în baza cărora se acreditează furnizorii şi serviciile sociale, constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor prevăzute de Legea asistenţei sociale nr. 292/ 2011, cu modificările şi completările ulterioare.

Agenţia Naţională pentru Plăţi şi Inspecţie Socială funcţionează ca o instituţie publică cu personalitate juridică, cu sediul în municipiul Bucureşti și are în subordine agenţii judeţene pentru plăţi şi inspecţie socială şi a municipiului Bucureşti, ca servicii publice deconcentrate, cu personalitate juridică.

TIPURI DE BENEFICII DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ADMINISTRATE DE AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU PLĂŢI ŞI INSPECŢIE SOCIALĂ

 • Alocația de stat pentru copii;
 • Alocația de plasament;
 • Alocația pentru susținerea familiei;
 • Indmnizația lunară pentru creșterea copiilor;
 • Stimulentul de inserție;
 • Indemnizații si ajutoare pentru creșterea copilului acordate persoanelor (adulți/copii) cu handicap;
 • Indemnizația lunară aferentă concediului de acomodare;
 • Indemnizația lunară de hrană HIV/ SIDA;
 • Ajutorul social;
 • Ajutoare de urgență;
 • Ajutorul pentru refugiați;
 • Ajutorul pentru încălzirea locuinței;
 • Ajutoare financiare;
 • Indemnizații acordate persoanelor cu handicap.

TIPURI DE FINANȚĂRI PENTRU SERVICIILE SOCIALE, GESTIONATE DE AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU PLĂŢI ŞI INSPECŢIE SOCIALĂ

 • Finanțare investiții în cadrul programelor de interes național;
 • Finanțare investiții pentru instituții publice de asistență socială și unități de asistență medico –socială;
 • Subvenţii acordate asociaţiilor şi fundaţiilor;
 • Finanțare centre de zi și rezidențiale.
Închidere Meniu